Υπόθεση Κορασίδας. Ακυρώθηκε πρόστιμο σε βάρος του Δήμου ύψους 23.000 ευρώ


Σε περίπτωση παράβασης εντός μη οριοθετημένου αιγιαλού απαιτείται ειδικά  με αποδεικτικά στοιχεία αιτιολογημένη κρίση της Λιμενικής Αρχής
Αυτό έκρινε καταρχήν το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας δικάζοντας την προσφυγή που είχα καταθέσει ως Δήμαρχος Αυλώνος και εκπροσωπώντας τον Δήμο Αυλώνος κατά της με αριθμό 01/04.05.2010 Απόφασης του Λιμενάρχη Κύμης με την οποία επιβλήθηκε στον Δήμο Αυλώνος πρόστιμο 23.000 ευρώ επειδή τον χειμώνα του 2009 προς 2010 τοποθέτησε ογκόλιθους στην παραλία της Κορασίδας για να προστατεύσει τον δρόμο και τα καταστήματα του οικισμού από την διάβρωση του πρανούς λόγω ισχυρών ΝΑ ανέμων. Με την Απόφασή του με αριθμό Α129/2017 το Διοικητικό Πρωτοδικείο απήλλαξε τον Δήμο Κύμης Αλιβερίου, ως καθολικό διάδοχο του Δήμου Αυλώνος, από το πρόστιμο των 23.000 ευρώ. Στην υπόθεση παραστάθηκα ως Δικηγόρος του Δήμου. (Αρχικά εκ του Δήμου Αυλώνος την υπόθεση  υποστήριξαν οι συνάδελφοι Δικηγόροι, Κώστας Σκούρος (Χαλκίδας) και Αναστάσιος Παναγιώτου (Αθηνών) πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αυλώνος)


Με την Απόφαση αυτή αναγνωρίστηκαν εμμέσως οι παρεμβάσεις προστασίας του παραλιακού δρόμου αλλά και των Επιχειρήσεων που κινδύνευσαν από τα διαβρωτικά φαινόμενα. Η άμεση παρέμβαση του Δήμου έσωσε περιουσίες και ενδεχομένως ανθρώπινες ζωές. Την ίδια περίοδο ήταν σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκε στη συνέχεια η διαδικασία οριοθέτησης του Αιγιαλού και της παραλίας σε όλη την υπόλοιπη ζώνη της Κορασίδας και στο επίδικο σημείο. Μπήκαν έτσι οι βάσεις για μία συνολική και σχεδιασμένη προώθηση αντιδιαβρωτικών  λιμενικών έργων, αναγκαίων για να μην βρίσκεται κάθε  χειμώνα η Κορασίδα στο έλεος του καιρού και των κυμάτων. Προώθηση που οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και κυρίως δευτέρου βαθμού όφειλαν και οφείλουν να φέρουν σε πέρας.

Ειδικότερα, με την με αριθμό Α129/2017 Απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας έκρινε «όταν δεν έχει ήδη οριοθετηθεί ο αιγιαλός δεν αποκλείεται μεν η στοιχειοθέτηση της παράβασης του άρθρου 29 του ν.2971/2001 και η συνακόλουθη επιβολή προστίμου γιαυτήν. Πλην όμως απαιτείται η Λιμενική Αρχή να προβεί σε παρεμπίπτουσα και αιτιολογημένη με συγκεκριμένα στοιχεία κρίση για την ακριβή οριοθέτηση του αιγιαλού με βάση το φυσικό φαινόμενο των μεγαλυτέρων και συνήθως αναβάσεων των κυμάτων της θάλασσας, έτσι ώστε να μην καταλείπεται εύλογη αμφιβολία για το ότι η παρέμβαση για την οποία καταλογίσθηκε το πρόστιμο τελέστηκε όντως εν όλω ή εν μέρει εντός του αιγιαλού. Εν προκειμένω τέτοια αιτιολογημένη με συγκεκριμένα στοιχεία κρίση για την «φυσική» οριοθέτηση  του αιγιαλού δεν παρατίθεται  στην καταλογιστική του προστίμου πράξη, ούτε στην προμνημονευθείσα έκθεση βεβαίωσης παράβασης. Μάλιστα, στα περιληφθέντα στο διοικητικό φάκελο 310915/12-9- και 291150/01-10 «έντυπα σήματα» του Υπολιμεναρχείου Κύμης προς το Αστυνομικό Τμήμα και την Κτηματική Υπηρεσία Χαλκίδας αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε απόρριψη φερτών υλικών και ογκολίθων σε μήκος  περίπου 50 μέτρων  και ύψος πρανούς περίπου 10 μέτρων  από την θάλασσα «χωρίς να υφίσταται αλλοίωση του αιγιαλού». Εξάλλου, ναι μεν στο από 17.02.2010 πρακτικό συνεδρίασης της «Επιτροπής καθορισμού ορίων αιγιαλού- παραλίας και παλαιού αιγιαλού» γίνεται, μεταξύ των άλλων, λόγος για έντονη δράση κυματισμού στην περιοχή εξαιτίας των ισχυρών ΝΑ ανέμων με ένταση άνω των 10 Bf, με συνέπεια  την αλλοίωση της μορφολογίας της περιοχής και ειδικότερα κατολίσθηση του παραλιακού δρόμου, πτώση τοιχίων αντιστήριξης και εκρίζωση δένδρων. Επίσης αναφέρεται ότι ο Δήμος λόγω των κατολισθήσεων που προκαλούνται από την κακοκαιρία τους χειμερινούς μήνες προβαίνει σε έργα συντήρησης του δρόμου κάθε θερινή περίοδο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Όμως, από τις γενικές αυτές αναφορές δεν προκύπτει, εάν η συγκεκριμένη επίδική επιφάνεια των 651 τμ την οποία κατέλαβαν οι ογκόλιθοι, εμπίπτει εν όλω ή εν μέρει στις συνήθεις και μεγαλύτερες αναβάσεις των κυμάτων, όταν μάλιστα, στα προαναφερθέντα «έντυπα σήματα» ρητώς αναφέρεται ότι δεν υφίσταται αλλοίωση του αιγιαλού από τη ρίψη των ογκολίθων.
8. Επειδή, εξάλλου, όσον αφορά τη δεύτερη παράβαση, με την υπό κρίση προσφυγή προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η ράμπα με την τσιμέντινη βάση για την πρόσβαση  στην παραλία δεν κατασκευάστηκε από τον Δήμο, αλλά υπάρχει εκεί από πολλές δεκαετίες. Το δε καθού με τις κατατεθείσες στις 06.11.2015 απόψεις, υποστηρίζει ότι κρίσιμος για την επιβολή του προστίμου είναι ο χρόνος διαπίστωσης της παράβασης, διαπίστωση που έλαβε χώρα το έτος 2010 και ότι, όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από τον εν λόγω ισχυρισμό, είναι αδιάφορο το πότε και από ποίον κατασκευάσθηκε η εν λόγω ράμπα. Συναφώς το Δημόσιο που φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης της στοιχειοθέτησης της παράβασης δεν προσκομίζει κάποιο στοιχείο για να αποδείξει ότι ο Δήμος προέβη ο ίδιος στην κατασκευή της επίδικης ράμπας, ούτε για τον ακριβή χρόνο κατασκευής αυτής.
……………………………..
Για λόγους αυτούς
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή
Ακυρώνει την 02/04.05.2010 απόφαση του Λιμενάρχη Κύμης
Διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου στον Δήμο.»


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ