Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Ο Δήμος Αθηναίων χαράζει δρόμους για την συμμετοχική τοπική δημοκρατία

Ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα ο Δήμαρχος Γιώργος Καμίνης με μία πρόσφατη πρωτοβουλία τους χάραξαν νέους δρόμους για την συμμετοχική τοπική δημοκρατία. Θέτουν σε δημόσια διαβούλευση την αξιοποίηση τεσσάρων δημοτικών ακινήτων και ζητά από τους πολίτες, τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και τους εκπροσώπους τις κοινωνίας των πολιτών να καταθέσουν την γνώμη και την πρότασή τους. Φανταστείτε αυτό να γίνεται σε όλο και περισσότερους Δήμους της χώρας, ή ακόμη και σε όλους. Όχι μόνο για το αντικείμενο της αξιοποίησης ακινήτων αλλά για κάθε μεγάλο ζήτημα που αφορά το παρόν και μέλλον της πόλης. Έτσι η τοπική συμμετοχική δημοκρατία γίνεται πράξη και επιβεβαιώνει την ρεαλιστική της διάσταση την οποία έχουν δυστυχώς θάψει να κομματικά και μιντιακά συστήματα που αποθεώνουν την χειραγωγημένη αντιπροσωπευτική δήθεν δημοκρατία ενώ συνήθως απαξιώνουν την αδιαμεσολάβητη συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
Στόχος της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διαβούλευσης, που θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουνίου είναι η κατάθεση προτάσεων, ιδεών και εμπειριών για τον τρόπο λειτουργίας:
1) του κτιρίου του ΕΒΕΑ στην οδό Αμερικής 8,
2) του διατηρητέου κτιρίου, επί της οδού Θεοτοκοπούλου 34
3)  του Σεράφειου Κολυμβητηρίου - αθλητικού πολιτιστικού κέντρου
4) και της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην οδό Φωκίωνος Νέγρη
Οι απόψεις κατατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://consultations.daem.gr
Ήδη, το πρώτο σημαντικό βήμα της διαβούλευσης έγινε στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, όπου η διαδικασία αυτή εισήλθε ήδη στην επομένη φάση με την έκθεση, από αύριο Παρασκευή, περίπου των 470 πρώτων ιδεών από 200 δημότες, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση  και εξέφρασαν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την επαναλειτουργία της ανακαινισμένης Δημοτικής Αγοράς.
Προτεραιότητα του δήμου Αθηναίων είναι η συμμετοχή των πολιτών, των φορέων,  της Κοινωνίας των Πολιτών, των Πανεπιστημίων και των Επιμελητηρίων σε ένα ευρύ δημοκρατικό δίκτυο δημόσιας συζήτησης για την εικόνα και την λειτουργία της πόλης, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Τα τέσσερα έργα του δήμου Αθηναίων χρηματοδοτούνται  από ευρωπαϊκούς πόρους, στο πλαίσιο του μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος, «Έργο Αθήνα» και ολοκληρώνονται το διάστημα 2015 - 2016.

Η Αναγέννηση της Δημοκρατίας

Κλειδί για την αναγέννηση της Δημοκρατίας είναι η διάλυση της διαπλοκής και της «μιντιοκρατίας».

Ένα από τα εμβληματικά χαρακτηριστικά της μεταπολιτευτικής Ελλάδας είναι η προϊούσα απαξίωση της Δημοκρατίας ως πολιτεύματος που πραγματώνει την λαϊκή κυριαρχία. Η απαξίωση συντελέστηκε με την ουσιαστική αποδυνάμωση των λειτουργιών που ενσαρκώνουν την δημοκρατική αρχή παρά την τυπική εφαρμογή τους. Στο επίκεντρο της υπονόμευσης της Δημοκρατίας είναι η διαπλοκή των οικονομικών συμφερόντων με το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το Κράτος ή ειδικότερα με το πολιτικό σύστημα. Αυτής μάλιστα της διαπλοκής εγκέφαλος και κινητήριος μοχλός είναι το οικονομικό κατεστημένο, εργαλείο πίεσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεσμικός θεματοφύλακας το πολιτικό σύστημα.
Όλες οι δυσλειτουργίες της Δημοκρατίας έχουν μερική η δευτερεύουσα επιρροή στην απαξίωσή της και στην ματαίωση της ουσιαστική λαϊκής κυριαρχίας εμπρός στην έκταση, την καταλυτική δυναμική και την αποτελεσματικότητα της διαπλοκής.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε και η ακύρωση της Δημοκρατίας κορυφώθηκε την περίοδο των «μνημονίων» και ιδίως της τελευταίας διετίας με τρόπο ώστε να σβήσουν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και να διευρυνθούν οι αποστάσεις από το ευρωπαϊκό δημοκρατικό κεκτημένο σε κρίσιμους πυλώνες της λαϊκής κυριαρχίας όπως π.χ. η τοπική αυτοδιοίκηση.
Η νέα Κυβέρνηση διακηρύττει την «αποκατάσταση της Δημοκρατίας». Αυτή εξάλλου είναι και η νωπή εντολή του λαού. Αρκεί να επιχειρηθεί άμεσα και καίρια διότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός  και η αναγέννηση της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας είναι το παν.
Δεν θα επιτευχθεί η αναγέννηση της Δημοκρατίας εάν δεν γίνουν μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις ικανές να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Πρωτίστως όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαπλοκή του οικονομικού κατεστημένου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η διάλυση της «μιντιοκρατίας» είναι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αναγέννηση της δημοκρατίας. Κλειδί γιαυτό αποτελεί η θεσμική δημοκρατική ρύθμιση των αδειών των συχνοτήτων για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αρκεί, για να γίνει αυτό, η διατύπωση ορθών κανόνων αλλά επιβάλλεται και η εφαρμογή τους κατά τρόπο συνεπή και άμεσο.
Η αναγέννηση της Δημοκρατίας επιτάσσει και άλλες καίριες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στη δομή του κράτους, στη λειτουργία των αποκεντρωμένων αντιπροσωπευτικών θεσμών, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ενίσχυση των θεσμών της ουσιαστικής Δημοκρατίας με αποτελεσματικούς θεσμούς λαϊκής διαβούλευσης, στην εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής χωρίς παρεκκλίσεις στο εκλογικό σύστημα τόσο στο κεντρικό όσο και στο τοπικό και περιφερειακό πολιτικό οικοδόμημα, ο ορισμός ορίων θητειών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και να αποτρέπεται  η επαγγελματοποίηση της πολιτικής, και άλλα.
Πρώτα απ΄όλα προέχει η διάλυση της "μιντιοκρατίας". Αν αυτό δεν γίνει εγκαίρως η νέα Κυβέρνηση διατρέχει τον κίνδυνο να ενσωματωθεί στις ισχύουσες - ή προσαρμοσμένες στο μοτίβο της, πλην όμως- τυπικές δομές της εξουσίας που παγιώνουν την κατ΄επιφαση Δημοκρατία και ακυρώνουν την προοπτική της πραγμάτωσης της «ζώσας» λαϊκής κυριαρχίας.