Η Αναγέννηση της Δημοκρατίας

Κλειδί για την αναγέννηση της Δημοκρατίας είναι η διάλυση της διαπλοκής και της «μιντιοκρατίας».

Ένα από τα εμβληματικά χαρακτηριστικά της μεταπολιτευτικής Ελλάδας είναι η προϊούσα απαξίωση της Δημοκρατίας ως πολιτεύματος που πραγματώνει την λαϊκή κυριαρχία. Η απαξίωση συντελέστηκε με την ουσιαστική αποδυνάμωση των λειτουργιών που ενσαρκώνουν την δημοκρατική αρχή παρά την τυπική εφαρμογή τους. Στο επίκεντρο της υπονόμευσης της Δημοκρατίας είναι η διαπλοκή των οικονομικών συμφερόντων με το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το Κράτος ή ειδικότερα με το πολιτικό σύστημα. Αυτής μάλιστα της διαπλοκής εγκέφαλος και κινητήριος μοχλός είναι το οικονομικό κατεστημένο, εργαλείο πίεσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεσμικός θεματοφύλακας το πολιτικό σύστημα.
Όλες οι δυσλειτουργίες της Δημοκρατίας έχουν μερική η δευτερεύουσα επιρροή στην απαξίωσή της και στην ματαίωση της ουσιαστική λαϊκής κυριαρχίας εμπρός στην έκταση, την καταλυτική δυναμική και την αποτελεσματικότητα της διαπλοκής.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε και η ακύρωση της Δημοκρατίας κορυφώθηκε την περίοδο των «μνημονίων» και ιδίως της τελευταίας διετίας με τρόπο ώστε να σβήσουν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και να διευρυνθούν οι αποστάσεις από το ευρωπαϊκό δημοκρατικό κεκτημένο σε κρίσιμους πυλώνες της λαϊκής κυριαρχίας όπως π.χ. η τοπική αυτοδιοίκηση.
Η νέα Κυβέρνηση διακηρύττει την «αποκατάσταση της Δημοκρατίας». Αυτή εξάλλου είναι και η νωπή εντολή του λαού. Αρκεί να επιχειρηθεί άμεσα και καίρια διότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός  και η αναγέννηση της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας είναι το παν.
Δεν θα επιτευχθεί η αναγέννηση της Δημοκρατίας εάν δεν γίνουν μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις ικανές να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Πρωτίστως όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί η διαπλοκή του οικονομικού κατεστημένου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η διάλυση της «μιντιοκρατίας» είναι το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αναγέννηση της δημοκρατίας. Κλειδί γιαυτό αποτελεί η θεσμική δημοκρατική ρύθμιση των αδειών των συχνοτήτων για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αρκεί, για να γίνει αυτό, η διατύπωση ορθών κανόνων αλλά επιβάλλεται και η εφαρμογή τους κατά τρόπο συνεπή και άμεσο.
Η αναγέννηση της Δημοκρατίας επιτάσσει και άλλες καίριες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στη δομή του κράτους, στη λειτουργία των αποκεντρωμένων αντιπροσωπευτικών θεσμών, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ενίσχυση των θεσμών της ουσιαστικής Δημοκρατίας με αποτελεσματικούς θεσμούς λαϊκής διαβούλευσης, στην εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής χωρίς παρεκκλίσεις στο εκλογικό σύστημα τόσο στο κεντρικό όσο και στο τοπικό και περιφερειακό πολιτικό οικοδόμημα, ο ορισμός ορίων θητειών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και να αποτρέπεται  η επαγγελματοποίηση της πολιτικής, και άλλα.
Πρώτα απ΄όλα προέχει η διάλυση της "μιντιοκρατίας". Αν αυτό δεν γίνει εγκαίρως η νέα Κυβέρνηση διατρέχει τον κίνδυνο να ενσωματωθεί στις ισχύουσες - ή προσαρμοσμένες στο μοτίβο της, πλην όμως- τυπικές δομές της εξουσίας που παγιώνουν την κατ΄επιφαση Δημοκρατία και ακυρώνουν την προοπτική της πραγμάτωσης της «ζώσας» λαϊκής κυριαρχίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ