Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Η πρόταση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου της Στερεάς Ελλάδας: Επενδύει στην χωρική αδικία και ενθαρρύνει την ενδοπεριφερειακή ανισότητα.


H υπό διαβούλευση Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου αναδεικνύει, για μία ακόμη φορά, τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του πολυεπίπεδου πολιτικού συστήματος, με ειδική αναφορά στην Περιφέρεια. Επικρατεί η αντίληψη ότι όσο λιγότερο φως ρίχνεται στις επιλογές ενός κομβικού για τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης πλαισίου τόσο πιο ανώδυνα θα περάσουν αυτές και κυρίως θα εκπληρωθεί μία μάλλον τυπική γραφειοκρατική διαδικασία. Αντιθέτως το άπλετο φως θα αναδείξει την αναπαραγωγή πολιτικών και ιδίως πελατειακών στερεότυπων, την ενίσχυση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την στρέβλωση του ανταγωνισμού των πόλεων και την θωράκιση ενδοπεριφερειακών φοβικών συνδρόμων.
Την πεπατημένη της υποβάθμισης της διαδικασίας αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου η σημερινή Περιφερειακή Αρχή την κληρονόμησε από την προηγούμενη. Την ακολουθεί με ευλάβεια συνεπικουρούμενη και από την δραματικά ανύπαρκτη περιφερειακή αντιπολίτευση. Εξάλλου το ΥΠΕΚΑ αποφασίζει και η Περιφέρεια θα καμαρώνει στον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Έτσι η διαδικασία εξελίσσεται μακριά από τους πολίτες της Περιφέρειας και τους κοινωνικούς φορείς αλλά και τα δημοτικά πολιτικά όργανα. Όλοι αυτοί θα παραμείνουν ακροατές ή έστω θα αναμασήσουν επαναλαμβανόμενα τετριμμένα αιτήματα. Στην ουσία όμως δεν θα μπουν και το χειρότερο είναι ότι δεν έχουν κατανοήσει την σημασία της.
Πιστεύουμε, σε αντίθεση με την κατάσταση που περιγράφουμε παραπάνω, ότι η διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασμού, είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο, είναι μία σημαντική πολιτική διαδικασία η οποία πρέπει να υποστηρίζεται τεχνοκρατικά από την μελετητική ομάδα και όχι το ανάποδο, δηλαδή μία τεχνοκρατική διαδικασία που απλώς παρακολουθούν νωχελικά τα πολιτικά όργανα. Επίσης είναι κατ΄εξοχήν συμμετοχική διαδικασία η οποία κινητοποιεί, ενεργοποιεί και «παιδαγωγεί» τόσο τους πολίτες όσο και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Το στρατηγικό όραμα που οφείλει να υπηρετεί ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι κατασκεύασμα «τεχνοκρατικών» ιδεών αλλά σύνθεση πολιτικών στόχων οι οποίοι, στο πλαίσιο της δημοκρατικής κοινωνίας, διατυπώνονται με την διαβούλευση και την συμμετοχή των πολιτών, των αιρετών πολιτικών σωμάτων και των κοινωνικών φορέων.
Όλα αυτά δεν σκιαγραφούν όμως το υπό διαβούλευση Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στον κεντρικό πυρήνα του είναι η αγωνιώδης προσπάθεια να αναδειχθεί η περιφερειακή ταυτότητα διαμέσου της ανάδειξης της Λαμίας σε Πρωτεύοντα πόλο ανάπτυξης παρ΄ότι το υπερκείμενο Γενικό Χωροταξικό δεν της επιφυλάσσει αυτόν τον ρόλο. Ο στόχος αυτός είναι, κατά μία έννοια θεμιτός, αλλά και ταυτόχρονα προκλητικά κρίσιμος για την συνοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εφόσον επιχειρεί να υποτάξει τον αντικειμενικό χωρικό δυισμό της παραβλέποντας την δυναμική του άλλου ισχυρού αστικού πόλου, της Χαλκίδας. Η Περιφέρεια, εάν συμμετείχε, ως όφειλε πολιτικά, στη διαμόρφωση των επιλογών του Αναθεωρημένου Χωροταξικού, θα είχε την ευκαιρία να εξισορροπήσει μεταξύ αυτών των δύο, έτσι και αλλιώς, ισοβαρών πόλων χωρίς να υποβαθμίσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες κανενός από τις δύο. Η ισορροπία αυτή είναι βέβαιο ότι θα ενίσχυε την περιφερειακή συνοχή και θα εμπέδωνε την περιφερειακή συνείδηση από την Κάρυστο έως το Καρπενήσι. Αντιθέτως, συμμεριζόμενη τις επιλογές του υπό διαβούλευση Αναθεωρημένου Χωροταξικού θα κληθεί, αυτή κυρίως και όχι η κεντρική Κυβέρνηση, να διαχειριστεί στο μέλλον τον ενδοπεριφερειακό ανταγωνισμό υπό χειρότερες συνθήκες.
Δικαίως διαμορφώνεται η πραγματική εντύπωση  που έχει την Εύβοια και την Χαλκίδα στο περιθώριο των προωθητικών επιλογών του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου. Πίσω από τον βερμπαλισμό των «ειδικών ρόλων» που επιφυλάσσει για την μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας κρύβεται η αγωνία να υποβαθμιστεί η δυναμική της γεωαναπτυξιακής της θέσης. Η Χαλκίδα επίμονα παρουσιάζεται αποκομμένη από τον ευρύτερο χώρο της ζώνης Σχηματαρίου- Οινοφύτων- Θήβας στην οποία το προτεινόμενο Αναθεωρημένο Χωροταξικό εστιάζει την δυναμική της γειτνίασης με την μητροπολιτική περιοχή της Αττικής, αποσιωπώντας εν πολλοίς τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου Ειδικού Χωροταξικού της Βιομηχανίας αλλά και του ακόμη πιο υπερκείμενου Γενικού Χωροταξικού. Περικλείει την Λειτουργική Αστική Ενότητα της Χαλκίδας στα στενά όρια της Κεντρικής Εύβοιας όταν με τα πιο συντηρητικά κριτήρια εκτείνεται έως τα όρια με την Βόρεια και Ανατολική Αττική, υποβαθμίζοντας την θέση της στον ευρύτερο γεωαναπτυξιακό χώρο. Χάριν αυτής της υποβάθμισης αποσιωπά τον εν δυνάμει κρίσιμο ρόλο της Εύβοιας στον διαπεριφερειακό χώρο του Αιγαίου αφού δεν αναδεικνύει την γεωαναπτυξιακή σημασία της Ανατολικής Ακτής της Εύβοιας ως μετώπου της Περιφέρειας προς το Αιγαίο. Προφανώς, εάν αναδείκνυε αυτές τις κατευθύνσεις θα έπρεπε να υποστηρίξει μία άλλη στρατηγική βασισμένη στην διττή χωρική κατεύθυνση της Περιφέρειας Στερεάς αναγνωρίζοντας με όρους ενδοπεριφερειακής ισορροπίας τον άξονα της Χαλκίδας – Θήβας στην διαπεριφερειακή περιοχή της Αττικής και του Αιγαίου με τον άξονα της Λαμίας στη διαπεριφερειακή περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας. Αυτή εξάλλου είναι η πραγματικότητα στην οποία εντάσσεται γεωαναπτυξιακά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και η οικονομία της Περιφέρειας και την οποία οφείλει να βελτιώσει και να αναπτύξει επενδύοντας σε πολιτικές ενδοπεριφερειακής ισορροπίας που ενισχύουν την περιφερειακή συνείδηση και ενδυναμώνουν τις δυνατότητες όλων των περιφερειακών ενοτήτων. Η πραγματικότητα που επιχειρεί να υπηρετήσει το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό έχει στο επίκεντρο ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή διαμέσου της ανάδειξης του Λαμιοκεντρικού Άξονα. Αυτή είναι μία λάθος επιλογή διότι αποδυναμώνει κρίσιμους άξονες της περιφερειακής συνοχής και υποτιμά τον συνθετικό ρόλο της μεγαλύτερης αστικής ενότητας της Περιφέρειας που λόγω της γεωναπτυξιακής της θέσης αποτελεί αυτοτελή δυναμικό πόλο. Αρκεί και η ίδια η πόλη της Χαλκίδας και η Εύβοια να το καταλάβουν.

Τέλος, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ σημαντικό και κομβικό. Η αναβάθμιση της Λαμίας ως πρωτεύοντα πόλο ανάπτυξης λόγω της θέσης της στην Κεντρική Ελλάδα δεν επιτυγχάνεται ανταγωνιστικά προς την Χαλκίδα, όπως νομίζουν πολλοί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ούτε η Χαλκίδα ως εθνικός πόλος 3ου επιπέδου στερείται την δυνατότητα να αναβαθμίσει τον ρόλο της στον γεωαναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Οι δύο πόλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πρέπει να ενισχυθούν για να διαδραματίσει ο καθένας τον ρόλο που του επιφυλάσσει η γεωαναπτυξιακή του θέση, συναγωνιζόμενοι και συνεργαζόμενοι και όχι ανταγωνιζόμενοι. Αυτό το θετικό σενάριο δυστυχώς δεν το υπηρετεί αλλά αντιθέτως το υπονομεύει ή μάλλον το παραγνωρίζει το υπό διαβούλευση Αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην πράξη αυτή η επιλογή θα ενισχύσει την ενδοπεριφερειακή ανισότητα, την άδικη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη, την χωρική αδικία,  αφού στερεί προτεραιότητες έργων υποδομής και σε τελική ανάλυση υποσκάπτει την περιφερειακή συνοχή.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

Xωροταξικός Σχεδιασμός εν κρυπτώ…..Η περίπτωση του Αγίου Μερκουρίου στο ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος.

Μόνο από το σημείο Α, αρχή της παραλίας του Αγίου Μερκουρίου έως το σημείο Β,το σημείο που καταλήγει ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος Οκτωνιά- Άγιος Μερκούριος)  προβλέπεται πολεοδόμηση περιοχής Τουριστικής Αναψυχής- Παραθεριστικής κατοικίας. Αντιθέτως το μεγαλύτερο τμήμα από το Β έως το Γ ( που είναι ο βράχος της Κεφάλας) η περιοχή θα μείνει αναξιοποίητη.

Με όρους μυστικότητας φαίνεται ότι εξελίσσεται το τελικό στάδιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Δημοτική Ενότητα του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για το Β2 στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος το οποίο, όπως και στις προηγούμενες φάσεις, παρέμεινε υπόθεση τεχνοκρατικής δήθεν εκπόνησης, μακρά από τα μάτια, τα αυτιά και κυρίως την γνώση των ενδιαφερομένων, δηλαδή των κατοίκων της περιοχής που λίγοι θα δουν να ανοίγεται προοπτική αξιοποίησης των περιουσιών τους και πολλοί  θα δουν απαγορεύσεις, όλοι δε θα δουν να καταστρέφεται το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της περιοχής στον βωμό οικοπεδικών συμφερόντων που αντιθέτως με τους κατοίκους έχουν δυνατότητα πρόσβασης για την προώθησή τους στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ.
Αποκορύφωμα είναι η εν κρυπτώ διαβούλευση μίας μελέτης που βρίθει ανακριβειών, λαθών και σκοπιμοτήτων με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται η προοπτική πολεοδομικής οργάνωσης των παραλιών της Οκτωνιάς με τρόπο που αφήνει εκτός μεγάλα και υπό πίεση τμήματα, όπως το μεγαλύτερο τμήμα του Αγίου Μερκουρίου ενώ αντιθέτως προβλέπεται η πολεοδόμηση περιοχών με  μειωμένο σήμερα ενδιαφέρον πλην  όμως σε αυτές εστιάζονται συγκεκριμένα ιδιοκτησιακά συμφέροντα. Προτείνεται η πολεοδόμηση περιοχής Τουριστικής Αναψυχής – Παραθεριστικής κατοικίας δήθεν στον Άγιο Μερκούριο ενώ, σύμφωνα με τον Χάρτη πολεοδομικής οργάνωσης Μουρτερής αλλά και τον Χάρτη χρήσεων γης  είναι σε Μουρτερή και Κοκκινόβραχο!!! με όριο αρτιότητας τα 500 τμ, δηλαδή όσο είναι και στον υφιστάμενο οικισμό της Μουρτερής, λύση που απογειώνει την οικοπεδοποίηση στην περιοχή αυτή και για χάριν αυτής της οικιστικά “λαίμαργης λύσης” απαξιώνεται αντιστοίχως το μεγαλύτερο τμήμα  του Αγίου Μερκουρίου.
Ο Χάρτης της Πολεοδομικής Οργάνωσης Μουρτερής 

Συγκεκριμένα στην σελίδα 75 του κειμένου της Πρότασης αναφέρεται ότι «Για τον οικισμό του Αγίου Μερκουρίου, ο οποίος δεν έχει οριοθετηθεί με απόφαση Νομάρχη προτείνεται έκταση 970 στρεμμάτων προς πολεοδόμηση χρήση Τουρισμός – Αναψυχή – Παραθεριστική κατοικία». Ο χάρτης όμως αναφέρεται στο υπόλοιπο Μουρτερής, στον Κοκκινόβραχο και ελάχιστα στον Άγιο Μερκούριο, καθιστώντας την πρόταση ασαφή, αντιφατική και παραπλανητική. Έτσι προσπαθεί να περάσει πλαγίως την πολεοδόμηση της περιοχής του Κοκκινόβραχου που δεν έχει παραλιακό μέτωπο λόγω υψομέτρου και συνεπώς δεν έπρεπε να προκρίνεται ενώ αντιθέτως επιχειρεί να αποκλείσει την μείζονος τουριστικής σημασίας περιοχή του Αγίου Μερκουρίου. Τι εξυπηρετεί άραγε μία τέτοια μεθόδευση; Από ποιους προωθείται; Τίνων τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα υπηρετεί σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής ανάπτυξης; Σε ποιο βαθμό μετέχουν τοπικοί παράγοντες σε αυτή την μεθόδευση;
Από το σημείο Α έως το σημείο Γ προβλέπεται στον Χάρτη η περιοχή πολεοδόμησης για Τουριστική Αναψυχή- Παραθεριστική κατοικία. Ενώ αναφέρεται στον Άγιο Μερκούριο καταλαμβάνει μόνο το τμήμα Β έως Γ ενώ το τμήμα Γ έως Δ της παραλίας του Αγίου Μερκουρίου μένει εκτός της πολεοδόμησης. Αντιθέτως περιλαμβάνεται η περιοχή του Κοκκινόβραχου.
Εάν είχε γίνει ανοικτή διαβούλευση οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις στους κατοίκους και πολίτες της περιοχής. Σε όλες τις φάσεις του ΣΧΟΟΑΠ επιδιώχθηκε η εν κρυπτώ διαδικασία και η αποφυγή της πλήρους ενημέρωσης και της πραγματικής διαβούλευσης. Οι αντιπρόσωποι της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος και ιδιαίτερα οι εκάστοτε Αντιδήμαρχοι από το 2012 έως σήμερα φέρουν βαρύτατη πολιτική και προσωπική ευθύνη.

Η Πρόταση αναφέρει ότι “Για τις περιοχές Τουρισμού-Αναψυχής-Παραθεριστική κατοικία ορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 0,4 και αρτιότητα 500 τ.μ. Οι υπόλοιποι οροί δόμησης θα καθαρισθούν από την πολεοδομική μελέτη, η οποία μπορεί να καθορίσει και μεγαλύτερα των 500 τ.μ. όρια αρτιότητας”. Προφανώς οι μελετητές γράφουν απλώς ένα ακόμη «κλισέ» για να μην καταθέσουν επεξεργασμένη πρόταση και  με αυτόν τον τρόπο αποκλίνουν από τις αρχές της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. Ταυτίζουν την πολεοδόμηση της παραθεριστικής κατοικίας με την μαζική οικοπεδοποίηση και την τσιμεντοποίηση των περιοχών αυτών ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να προτείνουν  όρια αρτιότητας και άλλους όρους που εξισορροπούν την πολεοδομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά την γνώμη μας η ορθή και σύμφωνη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης λύση θα ήταν η συμπερίληψη του συνόλου της περιοχής του Αγίου Μερκουρίου προς πολεοδόμηση Τουριστικής αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας με μεγαλύτερο όριο αρτιότητας, π.χ. 1000 τμ.  και άνω έτσι ώστε να σχεδιαστεί μία πρότυπη περιοχή οικιστικής ανάπτυξης με ισορροπία μεταξύ δόμησης, κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων και γενικότερα συγκερασμού της τουριστικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου όταν οριοθετούσαμε την ζώνη αιγιαλού και παραλίας, επί της δημαρχιακής μας θητείας, δεν διανοηθήκαμε να εξαιρέσουμε την ζωτικής σημασίας παράκτια αυτή ζώνη, πρωτοβουλία άλλωστε που άνοιξε τον δρόμο στον χωροταξικό σχεδιασμό ο οποίος τώρα υπονομεύεται.
Όλα αυτά τα ζητήματα που διακυβεύονται με το ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος τελικά ρυθμίζονται σε βάρος του συλλογικού δημοσίου συμφέροντος και της προοπτικής της βιώσιμης ανάπτυξης, ρυθμίζονται με λογικές παρασκηνίων και εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ελαχίστων σε βάρος των πολλών, συνοψίζονται σε μία μελέτη που δεν εκπληρώνει την θεμιτή αποστολή της, έχοντας αποκλείσει την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό αι κυρίως προκρίνοντας ιδιοτελείς ολιγαρχικές επιλογές σε βάρος της δημοκρατικής διαμόρφωσης του συλλογικού δημοσίου συμφέροντος.
Τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί εάν όλα αυτά τα χρόνια οι τοπικές αρχές είχαν ενημερώσει, κινητοποιήσει και διαβουλευτεί εγκαίρως με την τοπική κοινωνία. Δεν το έκαναν, από αδιαφορία, ανικανότητα ή υστεροβουλία;
Η εν κρυπτώ χωροταξία δεν δικαιολογεί έστω και τώρα την αδράνεια και την σιωπή. Οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν  και να διαμορφώσουν άποψη, ο δε Δήμος και η Περιφέρεια να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να σταματήσουν την νομιμοποίηση των άστοχων  αν όχι  ιδιοτελών επιλογών καλώντας την Πολιτεία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) να μην εγκρίνει εκτρωματικές επιλογές που θα ζημιώσουν ανεπανόρθωτα τον τόπο μας.
Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Σε διαβούλευση το Β2 Στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ ΑΥΛΩΝΟΣ. Αναγκαία η ενημέρωση και η συμμετοχή πολιτών και φορέων.

Στην φάση της διαβούλευσης έχει τεθεί -έστω τυπικά-  εδώ και πολλές εβδομάδες η πρόταση της Β2 Φάσης της Μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Πρόκειται για την τελική φάση της εκπόνησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του πρώην Δήμου Αυλώνος και νυν Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Με άλλα λόγια πρόκειται για το χωροταξικό σχέδιο  που καθορίζει τις χρήσεις γης και τους όρους οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για μία σημαντική προγραμματική διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται μετά από την φάση αυτή, με την έγκρισή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.
Οι δύο προηγούμενες φάσεις πέρασαν από τυπικές και μάλλον «ανεμικές» διαβουλεύσεις, ειδικά η πρώτη, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία το μεν κείμενο έβριθε λαθών και παραλείψεων η δε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο Δήμου υπήρξε σχεδόν ανύπαρκτη. Στην δεύτερη φάση τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα αλλά δόθηκε η ευκαιρία σε όσους ήθελαν να καταθέσουν παρατηρήσεις. Πολλές από αυτές έχουν ενσωματωθεί στην πρόταση του Β2 Σταδίου και έτσι βελτιώνουν μερικώς την αρχική ελλειμματική αφετηρία.
Στην διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη εκ μέρους του Δήμου Κύμης Αλιβερίου δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική δημοσιοποίηση και ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας να συμμετέχει, ίσως διότι η αρμοδιότητα αφέθηκε στον επιχώριο Αντιδήμαρχο ο οποίος μάθαμε ότι συγκάλεσε κάποια σύσκεψη η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε όπως επιβάλλει η αρχή της διαφάνειας και της δημοκρατικής διαβούλευσης. Έτσι αναμένεται η τελική συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ίσως δοθεί η δυνατότητα και στους πολίτες που αποκλείστηκαν έως τώρα στο Αυλωνάρι,  να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Εμείς, έχουμε την άποψη ότι η διαδικασία εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ, σε όλες τις φάσεις, είναι παράλληλα με την μελετητική εργασία, διαδικασία προδήλως πολιτική διότι καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής για τα επόμενα χρόνια και συνεπώς πρέπει να είναι μία διεργασία διαβούλευσης με τους φορείς και τους πολίτες έτσι ώστε να γίνουν γνώστες κοινωνοί και συμμέτοχοι του χωροταξικού σχεδιασμού. Εξάλλου οι φορείς και οι πολίτες του πρώην Δήμου Αυλώνος βιώσαμε παρόμοια διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης, ενόψει της εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ με θέμα τη «διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου Αυλώνος», το 2008-2009, έχοντας εμπειρία διαβούλευσης και καλή πρακτική, την οποία όμως φαίνεται ότι οι έχοντες, από το 2011 και μετά, την ευθύνη είτε αγνοούν είτε θέλουν να απαξιώνουν.

Την δύναμη της δημοκρατικής διαβούλευσης δεν μπορεί κανείς να απαξιώσει όταν οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι ενεργοί και συμμέτοχοι. Γιαυτό εξάλλου, σε συνέχεια ανάλογης πρωτοβουλίας που αναλάβαμε στις δύο προηγούμενες φάσεις, δημοσιοποιούμε εμείς το βασικό κείμενο και τους βασικούς χάρτες έτσι ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να διατυπώσουν παρατηρήσεις και προτάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ εδώ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ εδώ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ (Χάρτης)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΡΤΕΡΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ εδώ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ (Χάρτης) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΟΥ εδώ