Xωροταξικός Σχεδιασμός εν κρυπτώ…..Η περίπτωση του Αγίου Μερκουρίου στο ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος.

Μόνο από το σημείο Α, αρχή της παραλίας του Αγίου Μερκουρίου έως το σημείο Β,το σημείο που καταλήγει ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος Οκτωνιά- Άγιος Μερκούριος)  προβλέπεται πολεοδόμηση περιοχής Τουριστικής Αναψυχής- Παραθεριστικής κατοικίας. Αντιθέτως το μεγαλύτερο τμήμα από το Β έως το Γ ( που είναι ο βράχος της Κεφάλας) η περιοχή θα μείνει αναξιοποίητη.

Με όρους μυστικότητας φαίνεται ότι εξελίσσεται το τελικό στάδιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην Δημοτική Ενότητα του πρώην Δήμου Αυλώνος. Πρόκειται για το Β2 στάδιο του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος το οποίο, όπως και στις προηγούμενες φάσεις, παρέμεινε υπόθεση τεχνοκρατικής δήθεν εκπόνησης, μακρά από τα μάτια, τα αυτιά και κυρίως την γνώση των ενδιαφερομένων, δηλαδή των κατοίκων της περιοχής που λίγοι θα δουν να ανοίγεται προοπτική αξιοποίησης των περιουσιών τους και πολλοί  θα δουν απαγορεύσεις, όλοι δε θα δουν να καταστρέφεται το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της περιοχής στον βωμό οικοπεδικών συμφερόντων που αντιθέτως με τους κατοίκους έχουν δυνατότητα πρόσβασης για την προώθησή τους στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ.
Αποκορύφωμα είναι η εν κρυπτώ διαβούλευση μίας μελέτης που βρίθει ανακριβειών, λαθών και σκοπιμοτήτων με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται η προοπτική πολεοδομικής οργάνωσης των παραλιών της Οκτωνιάς με τρόπο που αφήνει εκτός μεγάλα και υπό πίεση τμήματα, όπως το μεγαλύτερο τμήμα του Αγίου Μερκουρίου ενώ αντιθέτως προβλέπεται η πολεοδόμηση περιοχών με  μειωμένο σήμερα ενδιαφέρον πλην  όμως σε αυτές εστιάζονται συγκεκριμένα ιδιοκτησιακά συμφέροντα. Προτείνεται η πολεοδόμηση περιοχής Τουριστικής Αναψυχής – Παραθεριστικής κατοικίας δήθεν στον Άγιο Μερκούριο ενώ, σύμφωνα με τον Χάρτη πολεοδομικής οργάνωσης Μουρτερής αλλά και τον Χάρτη χρήσεων γης  είναι σε Μουρτερή και Κοκκινόβραχο!!! με όριο αρτιότητας τα 500 τμ, δηλαδή όσο είναι και στον υφιστάμενο οικισμό της Μουρτερής, λύση που απογειώνει την οικοπεδοποίηση στην περιοχή αυτή και για χάριν αυτής της οικιστικά “λαίμαργης λύσης” απαξιώνεται αντιστοίχως το μεγαλύτερο τμήμα  του Αγίου Μερκουρίου.
Ο Χάρτης της Πολεοδομικής Οργάνωσης Μουρτερής 

Συγκεκριμένα στην σελίδα 75 του κειμένου της Πρότασης αναφέρεται ότι «Για τον οικισμό του Αγίου Μερκουρίου, ο οποίος δεν έχει οριοθετηθεί με απόφαση Νομάρχη προτείνεται έκταση 970 στρεμμάτων προς πολεοδόμηση χρήση Τουρισμός – Αναψυχή – Παραθεριστική κατοικία». Ο χάρτης όμως αναφέρεται στο υπόλοιπο Μουρτερής, στον Κοκκινόβραχο και ελάχιστα στον Άγιο Μερκούριο, καθιστώντας την πρόταση ασαφή, αντιφατική και παραπλανητική. Έτσι προσπαθεί να περάσει πλαγίως την πολεοδόμηση της περιοχής του Κοκκινόβραχου που δεν έχει παραλιακό μέτωπο λόγω υψομέτρου και συνεπώς δεν έπρεπε να προκρίνεται ενώ αντιθέτως επιχειρεί να αποκλείσει την μείζονος τουριστικής σημασίας περιοχή του Αγίου Μερκουρίου. Τι εξυπηρετεί άραγε μία τέτοια μεθόδευση; Από ποιους προωθείται; Τίνων τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα υπηρετεί σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής ανάπτυξης; Σε ποιο βαθμό μετέχουν τοπικοί παράγοντες σε αυτή την μεθόδευση;
Από το σημείο Α έως το σημείο Γ προβλέπεται στον Χάρτη η περιοχή πολεοδόμησης για Τουριστική Αναψυχή- Παραθεριστική κατοικία. Ενώ αναφέρεται στον Άγιο Μερκούριο καταλαμβάνει μόνο το τμήμα Β έως Γ ενώ το τμήμα Γ έως Δ της παραλίας του Αγίου Μερκουρίου μένει εκτός της πολεοδόμησης. Αντιθέτως περιλαμβάνεται η περιοχή του Κοκκινόβραχου.
Εάν είχε γίνει ανοικτή διαβούλευση οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις στους κατοίκους και πολίτες της περιοχής. Σε όλες τις φάσεις του ΣΧΟΟΑΠ επιδιώχθηκε η εν κρυπτώ διαδικασία και η αποφυγή της πλήρους ενημέρωσης και της πραγματικής διαβούλευσης. Οι αντιπρόσωποι της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος και ιδιαίτερα οι εκάστοτε Αντιδήμαρχοι από το 2012 έως σήμερα φέρουν βαρύτατη πολιτική και προσωπική ευθύνη.

Η Πρόταση αναφέρει ότι “Για τις περιοχές Τουρισμού-Αναψυχής-Παραθεριστική κατοικία ορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 0,4 και αρτιότητα 500 τ.μ. Οι υπόλοιποι οροί δόμησης θα καθαρισθούν από την πολεοδομική μελέτη, η οποία μπορεί να καθορίσει και μεγαλύτερα των 500 τ.μ. όρια αρτιότητας”. Προφανώς οι μελετητές γράφουν απλώς ένα ακόμη «κλισέ» για να μην καταθέσουν επεξεργασμένη πρόταση και  με αυτόν τον τρόπο αποκλίνουν από τις αρχές της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης. Ταυτίζουν την πολεοδόμηση της παραθεριστικής κατοικίας με την μαζική οικοπεδοποίηση και την τσιμεντοποίηση των περιοχών αυτών ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να προτείνουν  όρια αρτιότητας και άλλους όρους που εξισορροπούν την πολεοδομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος.
Κατά την γνώμη μας η ορθή και σύμφωνη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης λύση θα ήταν η συμπερίληψη του συνόλου της περιοχής του Αγίου Μερκουρίου προς πολεοδόμηση Τουριστικής αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας με μεγαλύτερο όριο αρτιότητας, π.χ. 1000 τμ.  και άνω έτσι ώστε να σχεδιαστεί μία πρότυπη περιοχή οικιστικής ανάπτυξης με ισορροπία μεταξύ δόμησης, κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων και γενικότερα συγκερασμού της τουριστικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου όταν οριοθετούσαμε την ζώνη αιγιαλού και παραλίας, επί της δημαρχιακής μας θητείας, δεν διανοηθήκαμε να εξαιρέσουμε την ζωτικής σημασίας παράκτια αυτή ζώνη, πρωτοβουλία άλλωστε που άνοιξε τον δρόμο στον χωροταξικό σχεδιασμό ο οποίος τώρα υπονομεύεται.
Όλα αυτά τα ζητήματα που διακυβεύονται με το ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος τελικά ρυθμίζονται σε βάρος του συλλογικού δημοσίου συμφέροντος και της προοπτικής της βιώσιμης ανάπτυξης, ρυθμίζονται με λογικές παρασκηνίων και εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ελαχίστων σε βάρος των πολλών, συνοψίζονται σε μία μελέτη που δεν εκπληρώνει την θεμιτή αποστολή της, έχοντας αποκλείσει την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον σχεδιασμό αι κυρίως προκρίνοντας ιδιοτελείς ολιγαρχικές επιλογές σε βάρος της δημοκρατικής διαμόρφωσης του συλλογικού δημοσίου συμφέροντος.
Τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί εάν όλα αυτά τα χρόνια οι τοπικές αρχές είχαν ενημερώσει, κινητοποιήσει και διαβουλευτεί εγκαίρως με την τοπική κοινωνία. Δεν το έκαναν, από αδιαφορία, ανικανότητα ή υστεροβουλία;
Η εν κρυπτώ χωροταξία δεν δικαιολογεί έστω και τώρα την αδράνεια και την σιωπή. Οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν  και να διαμορφώσουν άποψη, ο δε Δήμος και η Περιφέρεια να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να σταματήσουν την νομιμοποίηση των άστοχων  αν όχι  ιδιοτελών επιλογών καλώντας την Πολιτεία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) να μην εγκρίνει εκτρωματικές επιλογές που θα ζημιώσουν ανεπανόρθωτα τον τόπο μας.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ