Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοτική Αγορά Χαλκίδας: Συνεργασία Δήμου και Υπουργείου Πολιτισμού για την άμεση προώθηση του έργου της διάσωσής της.Η περιπέτεια της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας είναι πολυετής και οφείλεται πρωτίστως στην αδυναμία του τοπικού πολιτικού συστήματος που κυβέρνησε την πόλη να υπερβεί τα εμπόδια που η ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτισμική  σημασία της Αγοράς έθετε μπροστά στα σχέδια της κατεδάφισης και της παράδοσης στην κρατούσα «τσιμεντολάγνα» αισθητική. Εξάλλου γύρω από την κατεδάφιση, το μπάζωμα και την τσιμεντοποίηση κινήθηκε η μεταπολεμική και ιδίως μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία και αυτής της πόλης.  Σημαντική επίσης, στην πολυετή περιπέτεια, υπήρξε και η συμβολή της γραφειοκρατίας των Υπηρεσιών του Πολιτισμού καθώς και των αντίστοιχων κύκλων που συνήθως απομυζούν πόρους και μηχανισμούς στο συγκεντρωτικό κεντρικό κράτος.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή  κατάλαβε νωρίς ότι η πορεία αυτή δεν έχει διέξοδο. Ορθά αποδέχθηκε και ακολούθησε το δρόμο που υπέδειξε το Υπουργείο Πολιτισμού και οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Αρχές. Μετά από επίπονες προσπάθειες καταλήγει σε μία ολοκληρωμένη και οριστική μελέτη. Κανείς δεν έχει την άποψη ότι η εφαρμογή της δεν θα ακολουθήσει μετά την υποχρεωτική έγκριση από τις Αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή η μελέτη όπως και αυτή η πορεία των τελευταίων τεσσάρων χρόνων πρέπει να πιστωθεί ιστορικά και πολιτικά στα θετικά της Δημοτικής Αρχής. Κινήθηκε στη σωστή πορεία. Λειτούργησε δε στο πλαίσιο της πολιτικής αυτονομίας που της αναγνωρίζει το Σύνταγμα. Ανέλαβε την ευθύνη να χαράξει και να ακολουθήσει έναν δρόμο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και το έφθασε λίγο πριν το κρίσιμο τέλος αυτής της φάσης.