Η Ευρυτανία «έκλεψε» την 19η έδρα της Εύβοιας.Γιατί μειώθηκε ο αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων στην Εύβοια;

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση προσαρμόστηκε ο αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφερειακή Ενότητα. Με την νέα κατανομή στην Στερεά Ελλάδα η Εύβοια χάνει μία έδρα και η Φθιώτιδα αποκτά μία επί πλέον έδρα.
Η αιτία αυτής της μεταβολής είναι ασφαλώς η θέσπιση του κριτηρίου του Μόνιμου Πληθυσμού που ισχύει με τον Κλεισθένη 1 αντί του de facto πληθυσμού που ίσχυε πριν.
Η Εύβοια όμως δεν έχασε την έδρα διότι μειώθηκε ο πληθυσμός της αλλά γιατί μειώθηκε ο πληθυσμός της Ευρυτανίας. Η Ευρυτανία «κλέβει» την έδρα από την Εύβοια και όχι η Φθιώτιδα.

Για να εξηγούμαστε
Ο αριθμός των εδρών κάθε Περιφερειακής Ενότητας προκύπτει αφού διαιρεθεί ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας με το μέτρο, δηλαδή το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας με τον αριθμό των εδρών. Σύμφωνα  όμως με την παρ. 3 του άρθρου 136 του ν.3852/2010 « εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο των τριών (3), οι ελλείπουσες συμπληρώνονται με την αφαίρεση μίας  από κάθε εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά αύξουσα σειρά»

Έως τον Κλεισθένη 1, σύμφωνα με τον de facto πληθυσμό η κατανομή των εδρών ανά περιφερειακή ενότητα στην Στερεά Ελλάδα ήταν η εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ 1
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
117.314
10
8224
11
ΕΥΒΟΙΑΣ
209.930
19
669
19
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
29.080
2
7142
3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
159.461
14
5840
14
ΦΩΚΙΔΑΣ
43.672
3
10705
4
ΜΕΤΡΟ=10.969
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
559.457


51

Με τον Μόνιμο Πληθυσμό όμως η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΔΡΕΣ 1
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΔΡΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
117.920
10
10590
11
ΕΥΒΟΙΑΣ
210.815
19
6888
18
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
20.081
1
9348
3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
158.231
14
7970
15
ΦΩΚΙΔΑΣ
40.343
3
8226
4
ΜΕΤΡΟ=10.733
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
547.390


51

Ενώ ουσιαστικά ο Μόνιμος Πληθυσμός της Εύβοιας είναι αυξημένος κατά τι σε σχέση με τον de facto εν τούτοις χάνεται μία έδρα διότι η Ευρυτανία χρειάζεται μία ακόμη έδρα προκειμένου να συμπληρώσει τις τρεις (3). Αυτή την έδρα την «κλέβει από την Εύβοια». Αντιθέτως η Φθιώτιδα αποκτά την δέκατη Πέμπτη έδρα με την αξία της αφού όπως φαίνεται στον Πίνακα έχει ουσιαστικά μεγαλύτερο υπόλοιπο πληθυσμού σε σχέση με τον de facto πληθυσμό. Εάν δεν υπήρχε η ρήτρα των τριών ( 3 )εδρών η Ευρυτανία θα έμενε με δύο (2) μόνο έδρες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ