Master Plan του Λιμένα της Χαλκίδας και Δημοκρατική Νομιμοποίηση. Μία χαρακτηριστική περίπτωση υφαρπαγής της τοπικής λαϊκής εξουσίας.Η σημερινή (1.12.2018) σύσκεψη για τη Διαβούλευση για το  Master Plan του Λιμένα της Χαλκίδας που εκπονήθηκε με ανάθεση από τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (Ο.Λ.Ν.Ε.) και το οποίο στο site του Ο.Λ.Ν.Ε. προβάλλεται ως «Νέο Σχέδιο- Σύγχρονο Λιμάνι- Όμορφη Πόλη» ανέδειξε για μία ακόμη φορά την παντελή έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης του εν λόγω Οργανισμού και την λειτουργία του ως προς την διαδικασία εκπόνησης του Master Plan κόντρα στις συνταγματικές επιταγές για την αποστολή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  αφού αυτοί αποκλείονται – εν προκειμένω- από την διακυβέρνηση υποθέσεων κυρίως περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας.
Ο Ο.Λ.Ν.Ε. αντικατέστησε τα Λιμενικά Ταμεία ενοποιώντας τη διαχείριση των Λιμένων της Εύβοιας υπό μία Κρατική Ανώνυμη Εταιρία η οποία από την ίδρυσή της έως σήμερα είναι κομματικό -και όχι μόνο- φέουδο της εκάστοτε Κυβέρνησης και δρα αφαιρώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση κυρίως Πρώτου αλλά και δευτερευόντως Δευτέρου Βαθμού την ευθύνη για τα πλέον ζωτικά τμήματα των Πόλεων της Εύβοιας που διαθέτουν Λιμάνια, υφαρπάζοντας έτσι την συνταγματικά προσδιορισμένη τοπική λαϊκή εξουσία.

Ο Ο.Λ.Ν.Ε. μάλιστα σε αντίθεση με τα παλαιά  Λιμενικά Ταμεία δεν δέχεται εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Διοίκησή του γεγονός πάντως που απονομιμοποιεί κάθε πράξη του που επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ζωή της πόλης στην οποία βρίσκεται το Λιμάνι.
Βέβαια αυτές είναι οι σκέψεις ενός ενεργά σκεπτόμενου πολίτη ο οποίος υποστηρίζει ότι το Κεντρικό Κράτος πρέπει να είναι μόνο επιτελικό και η εξουσία να περνά πλησιέστερα στον πολίτη, στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Συνεπώς υποστηρίζει ότι  δεν χρειάζονται αυτού του τύπου τα κρατικά κομματικά φέουδα τα οποία πάντως είναι μοχλοί επιβολής του συγκεντρωτισμού που έτσι και αλλιώς χαρακτηρίζει το Ελληνικό Κράτος. Αυτό όμως το Συγκεντρωτικό Κράτος πρέπει να γκρεμιστεί και στην θέση του να κτιστεί το Δημοκρατικό Κράτος της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στο οποίο το Κεντρικό Κράτος θα έχει μόνο επιτελικό ρόλο. Για τα θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να αποφασίζουν οι Περιφέρειες και για τα θέματα Τοπικής Ανάπτυξης οι Δήμοι, όπου δε χρειάζεται συνέργεια οι θεσμοί της Αυτοδιοίκησης έχουν τα εργαλεία για να την εφαρμόσουν, δεν χρειάζονται τις κάθε λογής Αποφάσεις των Υπουργών όπως εν προκειμένω προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο έγκρισης του εν λόγω Μaster Plan.
 H  θέση αυτή είναι η Προοδευτική Αντίληψη για την δομή και λειτουργία του Κράτους. Με την αντίληψη αυτή δεν έχει καμία σχέση ούτε ο Ο.Λ.Ν.Ε ούτε το Master Plan του Λιμένα της Χαλκίδας. Τελεία και Παύλα.

Ακόμη και εάν ισχυριστεί κάποιος ότι όσο ισχύει αυτό το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να εφαρμόζεται, η στοιχειώδης πολιτική ευθύνη και δημοκρατική συνείδηση δεν επιτρέπει να μεταχειρίζεσαι τον Δήμο της Χαλκίδας πρωτίστως και δευτερευόντως τον Δήμο Μεσσαπίων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως κάποιους από τους φορείς που τους καλείς σε μία διαβούλευση μαζί με όλους τους άλλους. Κατά την γνώμη μου ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Χαλκίδας έπρεπε να είναι καθοριστικός για το περιεχόμενο του οποιουδήποτε σχεδιασμού για τον Λιμένα της Χαλκίδας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα η διαχείριση του Λιμένα και ασφαλώς της εκτός αυστηρά προσδιορισμένων λιμενικών εγκαταστάσεων χερσαίας ζώνης ανήκει στους ΟΤΑ ως τοπική υπόθεση. Γιατί μην μου πει κανείς ότι η διαχείριση του Λιμένα της Χαλκίδας δεν είναι τοπική υπόθεση. Συνεπώς το Master Plan, σε όλες τις φάσεις εκπόνησής του έπρεπε να ακολουθεί τις κατευθύνσεις που θα του έδινε το Δημοτικό Συμβούλιο της Χαλκίδας.
Το ίδιο ισχύει για τα επιχώρια Δημοτικά Συμβούλια σε όλους τους Λιμένες της Εύβοιας και σε ζητήματα γενικού σχεδιασμού της λιμενικής διαχείρισης του Νομού για το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι διαφωνώ καταρχήν με την ιδέα για αντικατάσταση του Ο.Λ.Ν.Ε. από Οργανισμό που διαχειρίζεται όλα τα λιμάνια της Περιφέρειας. Αυτό θα οδηγούσε σε έναν νέο περιφερειακό πλέον συγκεντρωτισμό. Η Περιφέρεια πάντως πρέπει να έχει λιμενική πολιτική ως μέρος της δημόσιας περιφερειακής πολιτικής για τις μεταφορές και να την ασκεί δια των οργάνων της.

Εν κατακλείδι, πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρωτίστως ο Δήμος Χαλκιδέων να καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει ή να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης του Λιμένα της πόλης εάν δεν βασίζεται στις κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Χαλκίδας και εάν δεν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Σωστά υποστηρίχθηκε ότι η χρονική περίοδος όπου λήγει η πολιτική εντολή των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης  δεν προσφέρεται για την λήψη αποφάσεων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη της πόλης. Οι δημοτικές Αρχές που θα προκύψουν από τις εκλογές του 2019 θα έχουν νωπή πολιτική εντολή για να χειριστούν αυτό το θέμα. Συνεπώς ότι κουβέντα γίνεται έως τότε είναι χρήσιμη για την ανταλλαγή ιδεών και την ενημέρωση των πολιτών αλλά δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις «χωρίς τον ξενοδόχο» που εν προκειμένω είναι οι φορείς της δημοκρατικής πολιτικής εντολής για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και γενικότερα των ζητημάτων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων, όλα όσα προαναφέρονται επαληθεύονται. Χωρίς την συνδρομή της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και της συνακόλουθης πολιτικής εντολής μόνο θεωρητική μπορεί να είναι η συζήτηση για το Master Plan  του Λιμανιού της Χαλκίδας. Χωρίς διαβούλευση ουσιαστική με την αποφασιστική συμμετοχή των φορέων της δημοκρατικής πολιτικής εντολής που συνταγματικά εκπροσωπούν την πόλη τέτοιου είδους σχεδιασμοί είναι ασκήσεις επί χάρτου χωρίς άλλη προοπτική.

Είναι καιρός να αρχίσει η πόλη και η κοινωνία της να συζητά και να διαβουλεύεται ανοικτά και ουσιαστικά για όλα τα μεγάλα ζητήματα που προσδιορίζουν το μέλλον της και την γεωστρατηγική της προοπτική. Και επειδή αυτή την κουλτούρα δεν την έχει είναι καιρός να την αποκτήσει. Διαφορετικά θα βολοδέρνει στα ρεύματα του Ευρίπου αφήνοντας τις όποιες Αποφάσεις σε ποικιλόμορφα συστήματα εξουσίας χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση που θα κλείνουν αντί να ανοίγουν τους ορίζοντές της. Γιαυτό η ευθύνη των αιρετών της Αυτοδιοίκησης είναι αναπαλλοτρίωτη.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ