Η Προοδευτική Παράταξη στο προσκήνιο.


Η διαδικασία για την εκλογή ηγέτη στο νέο πολιτικό φορέα της προοδευτικής παράταξης βρίσκεται ήδη στο δρόμο. Το εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο και ριψοκίνδυνο, οι νοοτροπίες, οι υστεροβουλίες και οι οργανωτικές ραθυμίες υψώνουν εμπόδια στην ομαλή πορεία του. Εν τούτοις έστω και με αργά βήματα προχωρά.
Οι αναγωγές στις ιστορικές ρίζες της παράταξης είναι χρήσιμες στο μέτρο που επιχειρούνται για να περιγράψουν το εύρος της αναμενόμενης εμβέλειάς της, αλλά ως εκεί. Το παιχνίδι θα κερδηθεί στο παρόν και το μέλλον. Στην ανταπόκριση των κοινωνικών δυνάμεων που σήμερα προσδοκούν να εκφραστούν από μία νέα προοδευτική παράταξη.
Ο όρος Προοδευτική Παράταξη ως έννοια που σηματοδοτεί το εύρος των επιμέρους ιδεολογικών πολιτικών ρευμάτων που συναθροίζονται σε αυτήν είναι ο περισσότερο εύστοχος και δόκιμος. Δημοκρατικές Παρατάξεις μπορεί να είναι σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία και δεξιές και αριστερές παρατάξεις, αλλά δεν είναι ex officio και προοδευτικές. Η μεν Δεξιά είναι συντηρητική και συνεπώς εκ διαμέτρου αντίθετη με την προοδευτικότητα. Η Αριστερά δεν είναι a priori σε όλες τις εκφάνσεις της προοδευτική. Η προοδευτική όμως Αριστερά, ιδίως η γαλουχημένη στις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας που δεν απαρνείται τις ρίζες της, της πολιτικής οικολογίας,  είναι βασική συνιστώσα της προοδευτικής παράταξης. Το ίδιο μπορεί να διακρίνει κανείς το Προοδευτικό και το Συντηρητικό Κέντρο ως χώρο της πολιτικής γεωγραφίας. Η προοδευτική Παράταξη είναι η πλατιά συμμαχία της προοδευτικής Αριστεράς και του Προοδευτικού Κέντρου. Άλλοι, οι περισσότεροι, την λένε Κεντροαριστερά αλλά ως όρος είναι προβληματικός διότι περιγράφει τον πολιτικό χώρο με απλουστευτικές προσεγγίσεις έχοντας παράλληλα την ιστορική φόρτιση της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής και την εγχώρια ιδιαιτερότητα  χωρίς να  αντιστοιχεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα.  Η Κεντροαριστερά δεν είναι παράταξη είναι πολιτικός χωρικός προσδιορισμός.
Η παράταξη προσδιορίζεται από την ιδεολογικοπολιτική της ταυτότητα και από την προγραμματική της στρατηγική.

Η προοδευτική παράταξη πρέπει να έχει ισχυρή θέση στο κυρίαρχο πολιτικό δίπολο.

Δεν είναι ο ρόλος της να κρατά στην μέση τον ζυγό ούτε βέβαια να καταντά μπαλαντέρ διαχειριστικών Κυβερνήσεων. Εξάλλου όταν το έκανε διαλύθηκε.
Η προοδευτική παράταξη έχει θέση στο δίπολο Δεξιά – Αριστερά, Συντήρηση-Πρόοδος και η θέση είναι Αριστερά και Πρόοδος.
Συνεπώς η Προοδευτική Παράταξη οφείλει να επιδιώκει την κατάκτηση ηγεμονικής θέσης στον δικό της πόλο ενάντια στη Δεξιά και τη Συντήρηση. Αυτός ήταν και είναι ο ρόλος της στην σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αν δεν το κάνει διαλύεται, αποσυντίθεται περιθωριοποιείται.Ποια είναι τα δομικά χαρακτηριστικά  της προοδευτικής παράταξης;
Η πίστη και η προώθηση της άμεσης αδιαμεσολάβητης, συμμετοχικής δημοκρατίας είναι βασικό στοιχείο της προοδευτικής αντίληψης για την δημοκρατία και την πολιτική συμμετοχή.
Συνεπώς και η ίδια η παράταξη ως πολιτικός οργανισμός δεν μπορεί παρά να  είναι ανοικτός στην κοινωνία, συμμετοχικός, βασισμένος στη διαφάνεια, τη διαβούλευση με την κοινωνία και στη λογοδοσία. Η δημοκρατική συμμετοχή και η αποκέντρωση είναι κορυφαίες οργανωτικές επιλογές της προοδευτικής παράταξης. Αναζητά και συγκροτεί τις δομές ενός νέου τύπου ανοικτού κόμματος με τάσεις, διάλογο και διαρκή λογοδοσία. Είναι  παράταξη των πολιτών και όχι των πολιτικών.
Στην προοδευτική παράταξη κανένας δεν είναι μόνιμος, όλοι υπηρετούν τις αποστολές που τους αναθέτει δημοκρατικά η βάση με όριο θητειών από την κορυφή έως τις τοπικές δομές. Ανάλογα επιβάλλει το όριο θητειών και την κινητικότητα σε όλα τα δημόσια αξιώματα της Πολιτείας από την Κυβέρνηση και τη Βουλή έως τις Περιφέρειες και τους Δήμους.
Η προοδευτική παράταξη είναι ρηξικέλευθη, τολμά να ενσωματώνει στη λειτουργία της τη ψηφιακή δημοκρατία και την οργανωτική καινοτομία. Αξιοποιεί τα επιτεύγματα της ψηφιακής δημοκρατίας για να υλοποιεί όσο πιο ενεργά και πλατιά γίνεται την συμμετοχή των μελών στη λήψη των αποφάσεων για την χάραξη των πολιτικών και την λογοδοσία των αντιπροσώπων της σε όλους τους θεσμούς πολιτικής αντιπροσώπευσης από το Κοινοβούλιο έως την Αυτοδιοίκηση.

Οι προοδευτικές πολιτικές είναι το εργαλείο και η αποστολή της προοδευτικής παράταξης.

Πρώτα απ΄όλα  η προοδευτική παράταξη  έχει σχέδιο και στόχο την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και όραμα την εκμηδένισή τους. Δεν αποδέχεται ως νομοτέλεια τις ανισότητες, τις πολεμά και δουλεύει για την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Έχει ανθρωποκεντρικό και δημοκρατικό προσανατολισμό, σχεδιάζει, επεξεργάζεται και υλοποιεί πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και τον πολίτη ως φορέα δικαιωμάτων πολιτικής συμμετοχής.
Σήμερα η προοδευτική παράταξη δεν μπορεί να είναι προοδευτική εάν δεν προτάξει την πολιτική οικολογία, τις πολιτικές της αξιοβίωτης και βιώσιμης ανάπτυξης, της αειφορίας.
Προοδευτική πολιτική είναι η δίκαιη και σταθερή φορολογική συνεισφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων έτσι ώστε η φορολογική συνείδηση να γίνει αξία των προοδευτικών πολιτών.
Η προώθηση της καινοτόμου και υγειούς επιχειρηματικότητας για την παραγωγή πλούτου και απασχόλησης είναι προϋπόθεση για την δίκαιη εν συνεχεία ανακατανομή.
Η προώθηση των νέων μορφών κοινωνικής οικονομίας είναι στόχος προοδευτικής πολιτικής και πρέπει να στηρίζεται χωρίς να μεταβάλλεται σε υπολανθάνοντα κρατισμό. Για την προοδευτική παράταξη η κοινωνική οικονομία είναι ένας σημαντικός πυλώνας του παραγωγικού μοντέλου και έχει ισοβαρή και ισότιμη θέση με τους άλλους δύο, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό.
Η δημιουργία ενός εθνικού παραγωγικού μοντέλου σε όλους τους τομείς της οικονομίας με πολυετές σχέδιο, προϊόν συμμετοχικού δημοκρατικού προγραμματισμού, μετρήσιμα στάδια και στόχους.
Η παιδεία είναι το μεγάλο διακύβευμα για την κοινωνία και την χώρα. Χωρίς την ανοικτή στις τεχνολογικές και επιστημονικές επαναστάσεις παιδεία, την υψηλών προσδοκιών εκπαίδευση η χώρα δεν μπορεί να σταθεί στον  ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό και η κοινωνία δεν μπορεί να γίνει δημιουργικό εργαστήρι ανάπτυξης. Η παιδεία είναι το μεγάλο διακύβευμα και για την προοδευτική παράταξη. Αφήνοντας πίσω αγκυλώσεις και δογματισμούς των περασμένων δεκαετιών οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να οδηγήσουν την παιδεία στο επίπεδο και στο περιεχόμενο που απαιτεί ο προοδευτικός πολίτης του αύριο.
Συνήθως υποτιμάται το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και άλλοτε το μονοπωλούν οι διάφορες αναχρονιστικές δυνάμεις της Συντήρησης κενολογώντας και διασπείροντας ξενοφοβία και σκοταδισμό. Εν τούτοις πρέπει να γίνει ζήτημα προτεραιότητας για τη προοδευτική παράταξη χαράσσοντας πολιτικές ενθάρρυνσης και στήριξης στην δημογραφική ανάπτυξη συνδέοντας την με τις πολιτικές για ένα νέο σύγχρονο και δίκαιο κοινωνικό κράτος.
Ένα άλλο δημόσιο,  με διαύγεια, αξιοκρατία και σεβασμό στον πολίτη, με αξιολόγηση παντού και σε όλα, ένα ψηφιακό καινοτόμο δημόσιο τολμηρά αποκεντρωμένο στους Δήμους και τις Περιφέρειες αφήνοντας στα Υπουργεία μόνο υψηλού επιπέδου επιτελικές μονάδες. Το να υπηρετεί η δημόσια υπηρεσία τον πολίτη με σύγχρονες υπηρεσίες ποιότητας είναι βαθιά προοδευτική κατάκτηση. Το να γίνεται η δημόσια υπηρεσία πεδίο και ταυτόχρονα όργανο πελατειακής χειραγώγησης του πολίτη είναι βαθιά αντιλαϊκή και αντιδημοκρατική κατάσταση.

Ο διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτόν έχει σημασία
Όλα αυτά και πολλά ακόμη, για το κράτος που θέλουμε, για την νέα σύγχρονη πρόταση του δίκαιου κοινωνικού κράτους, για το παραγωγικό μοντέλο, για τον δρόμο προς την Προοδευτική Ευρώπη, πρέπει να είναι θέματα συζήτησης, διαβούλευσης, διαλόγου και αντιπαράθεσης απόψεων μεταξύ των υποψηφίων ηγετών. Η πλατύτερη συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο έχει ίση σημασία με τη συμμετοχή στη ψηφοφορία, διαφορετικά το εγχείρημα θα μείνει ασθενικό και εφήμερο. Αυτά είναι  που προσδοκούμε και περιμένουμε να ζήσουμε και όχι εκείνα που γνωρίζουμε και βιώσαμε και των οποίων η επανάληψη δεν έχει πια καμία σημασία και συντελεί πιο βασανιστικά στην απαξίωση της πολιτικής.

Ας ελπίσουμε ότι από τώρα και στο εξής οι ανταγωνιζόμενοι πρωταγωνιστές θα μας εκπλήξουν θετικά ικανοποιώντας τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ