Κέντρα Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας: Καλή ιδέα αρκεί να συνοδευτεί από "λιγότερα (αυτάρεσκα) συνθήματα και πιο πολλή δουλειά"

Σήμερα ξεκίνησε από την Χαλκίδα η δημόσια Διαβούλευση για τα Κέντρα Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχή είναι σωστή και εύστοχη αρκεί βέβαια να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο, να στηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις ανοίγοντας δρόμους και αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες που πολλές φορές θέτει η ίδια η διοικητική μηχανή ακόμη ασφαλώς και της Περιφέρειας.
Επειδή όμως η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, ο κ. Περιφερειάρχης επικαλέστηκε την πρωτοπορία του και την αυθεντική μοναδικότητα της ιδέας, " Η Περιφέρεια δημιουργεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πέντε κέντρα στήριξης των επιχειρήσεων με σκοπό την κατάρτιση σχεδίου βιωσιμότητας και ανάπτυξής τους αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων" (http://www.eviaportal.gr/content.asp?ID=40906). Τον πληροφορούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει προ διετίας στη δημιουργία ενός τέτοιου Κέντρου με πράγματι φιλόδοξες προοπτικές.
Συνεπώς δεν έχει σημασία εάν είναι πρώτος ή δεύτερος αλλά σημασία έχει να αξιοποιηθεί η εμπειρία και του Δήμου Αθηναίων και άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ακόμη περισσότερο να προσαρμοστεί η πρόταση στην συγκυρία της ελληνικής κατάστασης και ακόμη περισσότερο στην ιδιαιτερότητα της Στερεάς της Ανεργίας και της οικονομικής κατάρρευσης.
Εύγε λοιπόν στην Περιφέρεια Στερεάς που ακολούθησε την πρωτοβουλία του Γιώργου Καμίνη, είθε να προχωρήσει καλύτερα και αποδοτικότερα και κυρίως να στηρίξει την νέα επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά πάντα με γνώμονα την σοφή προτροπή  "λιγότερα (αυτάρεσκα) συνθήματα και πιο πολύ δουλειά".

«Τι είναι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων; (https://www.cityofathens.gr/node/24350
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κεντρικό μηχανισμό προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, ο οποίος θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα, καθώς και στους υποψήφιους επενδυτές, με την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, θα υποστηρίξει τον δήμο τόσο στη χάραξη στρατηγικής όσο και στον συντονισμό του συνόλου των ενεργειών και δράσεων του στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο έργων και δράσεων που υλοποιεί ο δήμος-το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Έργο Αθήνα»-το οποίο έχει ως στόχο την ανάδειξη της πρωτεύουσας ως πόλο προσέλκυσης επιχειρηματικότητας και γι’ αυτό χρηματοδοτεί δομές ανάπτυξης μέσω σημαντικών φορέων όπως, ο ΣΕΒ, το Οικονομικό και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με πάνω από 27 εκ. ευρώ.
Το έργο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας –το οποίο πραγματοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη και για λογαριασμό της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, δομείται σε τρεις βασικούς άξονες:
 (α) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις της Αθήνας σε μια σειρά θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν: υποστήριξη στην ανάπτυξη, αξιολόγηση, βελτίωση και εφαρμογή του επιχειρηματικού τους σχεδίου, παροχή πληροφόρησης σχετικά με της συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς, και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων, ευέλικτη κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και διάχυσης καλών πρακτικών, υποστήριξη ενεργειών εξωστρέφειας με έμφαση στις εξαγωγές, μέσω της παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης για το οικονομικό, επιχειρηματικό και γενικότερο περιβάλλον στις συγκεκριμένες αγορές-στόχους, αλλά και την βοήθεια στην αποτελεσματικότερη διείσδυση στις αγορές αυτές υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων δικτύωσης.
Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιείται και προσδιορισμός των αναγκών.
(β) υποστήριξη επενδυτών εξωτερικού προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο δήμο Αθηναίων, με στόχευση σε σημαντικές αγορές. Στους υποψήφιους επενδυτές θα παρέχεται: ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας, πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται, διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέκλυση διεθνών επενδύσεων,
 (γ) υποστήριξη του δήμου στην κατάρτιση, τεκμηρίωση και εφαρμογή της στρατηγικής του για την Επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονείται μια σειρά μελετών-ερευνών προκειμένου να αποτυπώνονται οι εξελίξεις, οι συνθήκες και οι τάσεις στο δήμο της Αθήνας. Παράλληλα, θα λειτουργήσει Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας το οποίο θα συμβουλεύει τον δήμο στη χάραξη στρατηγικής με την συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.
Όλες δραστηριότητες του Κέντρου θα υποστηρίζονται από μια βάση επικαιροποιημένων πρωτογενών και δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων, η οποία θα παρέχει υλικό για την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του δήμου Αθηναίων. Υποστηρίζεται με 15 εξειδικευμένους συμβούλους σε επιχειρηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη εξωστρέφειας και προσέλκυση επενδύσεων.»


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ